Bezpieczna organizacja treningów w dobie epidemii

Decyzja Rządu RP o stopniowym uwolnieniu sportu i w pierwszej kolejności otwarcie dostępu do obiektów sportowych jest jak najbardziej słuszna i stanowi pierwszy krok w kierunku powrotu do „nowej normalności” dla całego środowiska sportowego.

Nie ukrywamy jednak, że decyzja ta rodzi również wiele pytań i wątpliwości, które są sygnalizowane przez kluby, trenerów oraz rodziców młodych sportowców.

Przygotowaliśmy listę najważniejszych problemów, sugestie Stowarzyszenia dla Ministerstwa, w jaki sposób można te wątpliwości rozwiać, a także szereg wskazówek dla klubów sportowych, jak w sposób bezpieczny i odpowiedzialny przeprowadzić trening, zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi.

Wzywania i problemy związane z otwarciem boisk dla klubów sportowych, zgodnie z oficjalnymi informacjami Ministerstwa Sportu:

 • Przy założeniu realizacji wytycznych, bezzasadne jest równe traktowanie obiektów o różnej wielkości. Możliwości zapewnienia niezbędnego dystansu na pełnowymiarowym boisku piłkarskim a np. Orlikiem są różne
 • Jak należy interpretować informacje o obiekcie sportowym? Czy wielofunkcyjny orlik, z boiskiem piłkarskim i boiskiem koszykarskim traktowany jest jako jeden obiekt, z limitem 6 osób?
 • Czy będą przedstawione jednoznaczne wytyczne dla zarządców obiektów sportowych? Część orlików jest zarządzana przez szkoły, które według aktualnych informacji, są sceptyczne jeśli chodzi o udostępnianie obiektów
 • Czy będzie możliwość negocjacji kosztów wynajmu obiektów? Ewentualna organizacja treningu dla 6 zawodników na całym obiekcie będzie generowała koszty nie do zbilansowania
 • Jak będzie wyglądało zbieranie danych osobowych od osób trenujących na obiekcie? Kto będzie za to odpowiedzialny, jak będzie zapewnione bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO?
 • Kto będzie odpowiadał za zapewnienie środków higienicznych (płyn do dezynfekcji) – zarządca obiektu czy najemca?

Sugestie Stowarzyszenia PASS, będące również głosem przedstawicieli środowiska sportowego, które mogą usprawnić uwolnienie sportu dzieci i młodzieży:

 • Przyjęcie przelicznika osoba/powierzchnia boiska, analogicznie jak w przypadku sklepów czy kościołów. Sugerowana proporcja to 1 osoba na 25-35m2, w zależności od kategorii wiekowej, z zastrzeżeniem rozsądnej maksymalnej liczby osób w danym momencie.
 • Traktowanie poszczególnych boisk jako osobnych obiektów, również w przypadku obiektów wielofunkcyjnych z kilkoma boiskami
 • Przygotowanie instrukcji dla osób zarządzających obiektami, w tym również szkół. Opracowanie sugerowanych rabatów na wynajem obiektów, jeśli utrzymana zostałaby decyzja o dostępności wyłącznie dla 6 osób + trener.
 • Opracowanie standardowego wzoru listy/oświadczenia dla osób zarządzających obiektami, do zbierania danych osobowych o uczestnikach, zgodnie z RODO. Przeszkolenie zarządcy w zakresie zarządzania danymi osobowymi w razie potrzeby.
 • Zobligowanie zarządców obiektów do zapewnienia niezbędnych środków higienicznych, a także zamknięcia do odwołania węzłów sanitarnych (poza WC) na terenie obiektów

Sugestie dla klubów, w jaki sposób zorganizować bezpieczny trening:

 • Stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Zdrowia
 • Logistyka i organizacja treningu:
  • weryfikacja stanu zdrowia dziecka (np. ankieta medyczna z informacją o przebytych chorobach w ciągu ostatnich 2 tygodni)
  • grupy trenujące w tym samym składzie osobowym,
  • przyjęcie jasnych wytycznych dla rodziców:
   • zawodnik przyjeżdża nie wcześniej niż 5-10 min przed treningiem, zaraz po treningu wyjeżdża tak, żeby zawodnicy z dwóch grup nie mieli kontaktu.
   • określone miejsce zbiórki dla zawodników przed treningiem
   • rodzice nie mają wstępu na teren obiektu
   • rodzice zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą
 • Dostosowanie środków treningowych do aktualnej sytuacji i ograniczenie bezpośredniego kontaktu zawodników, przykładowo:
  • Długość treningu – 45-60 minut
  • Forma stacyjna lub obwodowa w trakcie treningu, wyścigi rzędów
  • Sugerowane środki treningowe:
   • Technika: ćwiczenia czucia piłki, doskonalenie prowadzenie piłki – linia prosta, slalomy po linii prostej i łamanej, zmiany kierunku, doskonalenie zwodów, doskonalenie podań w schematach.
   • Motoryka:‍ ćwiczenia własnym ciężarem ciała, animalsy, wyścigi rzędów, ćwiczenia koordynacyjne (szybkość reakcji, rytmizacja ruchów, różnicowanie ruchów, zdolność dostosowania)
   • Taktyka: gry pomocnicze – bez presji rywala, zawodnicy w strefach z zadaniem do wykonania, np. tworzenie linii podania, przyjęcia kierunkowe, zamykanie możliwości podania, pogadanki o taktyce indywidualnej – kontrola przestrzeni, pozycja otwarta, przyjęcie kierunkowe, ochrona piłki, podanie w linie biegu.

Równocześnie przypominamy o naszej petycji dotyczącej bezpiecznego powrotu na boiska:

Podpisz petycję!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *