Jak COVID-19 wpłynął na szkolenie piłkarskie w Polsce? Prezentujemy raport z badania!

Zablokowanie jedynego źródła przychodu na blisko 3 miesiące dla ogromnej części szkółek i akademii piłkarskich, znaczące spadki liczby zawodników, straty finansowe, organizacyjne i wizerunkowe, a także brak realnego wsparcia ze strony najważniejszych instytucji w związku z zamrożeniem gospodarki – to tylko niektóre wnioski, które płyną z najnowszego raportu Stowarzyszenia PASS.

Epidemia koronawirusa COVID-19 wywołała ogromny kryzys społeczny i gospodarczy, który dotknął również rynek sportowy. Chcąc zweryfikować jej skutki dla działalności szkółek i akademii piłkarskich w naszym kraju, Stowarzyszenie PASS zrealizowało badanie „Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na szkolenie piłkarskie w Polsce”. W badaniu udział wzięło blisko 200 prezesów, koordynatorów i trenerów, reprezentujących łącznie 123 szkółki i akademie piłkarskie z całej Polski. Jakich odpowiedzi udzielili respondenci badania?

Skale problemów, wywołanych przez epidemię koronawirusa odzwierciedla fakt, iżblisko 2/3 respondentów zadeklarowało, że praca w szkółce lub akademii piłkarskiej stanowi ich jedyne źródło. Równocześnie około 1/3 respondentów zawiesiła składki członkowskie, a blisko połowa zmniejszyła składkę o połowę lub większą część. To sprawiło, że zaledwie 13% badanych zadeklarowało spadek przychodów o mniej niż 25%, a spadek przychodów o więcej niż 50% zanotowała ponad połowa szkółek i akademii, uczestniczących w badaniu!

Warto zauważyć, że szkółki i akademie wykazywały się dużą kreatywnością, prowadząc działania zastępcze w okresie epidemii – począwszy od prowadzenia treningów online, poprzez szerokie działania w mediach społecznościowych, skierowane do zawodników i ich rodziców, na akcjach charytatywnych, turniejach esportowych czy dystrybucji gadżetów promocyjnych kończąc. Bardzo duża część respondentów w trakcie epidemii podnosiła swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach czy webinarach. Niestety, w efekcie zamrożenia gospodarki, po wznowieniu treningów znacząco spadła liczebność zawodników w klubach – ponad połowa respondentów zadeklarowała od 10% do nawet 40% mniejszą liczbę zawodników.

Ważnym aspektem w finansowaniu szkółek i akademii piłkarskich są dotacje – 37% respondentów zadeklarowało, że pozostały one bez zmian pomimo epidemii, jednak w przypadku blisko 28% badanych dotacje zostały cofnięte lub zmniejszone. W wielu przypadkach pojawiały się również odpowiedzi, zgodnie z którymi respondenci nie mieli jasnych informacji dotyczących dotacji lub zostały one zamrożone. 26% respondentów nie pozyskała żadnych dotacji w bieżącym roku. W dłuższym okresie respondenci są raczej optymistyczni, nie przewidują konieczności redukcji zatrudnienia czy wynagrodzeń, nie zakładają także konieczności zmiany profilu działalności.

Bardzo istotnym elementem z punktu widzenia procesu szkoleniowego są obozy sportowe, organizowane przez szkółki i akademie. Dodatkowo, stanowią one ważny element rocznego budżetu wielu klubów. W związku z epidemią 27% badanych całkowicie rezygnuje z organizacji obozów lub półkolonii, natomiast spośród 69% które na pewno będą je organizować, 61% deklaruje niższe zainteresowanie ofertą obozową ze strony rodziców.

W wyniku decyzji PZPN oraz związków wojewódzkich, wszelkie rozgrywki w piłce nożnej juniorskiej zostały odwołane już na początku pandemii. Jak pokazuje badanie, respondenci podzielili się po równo swoim odpowiedziami – 45% uważa, że odwołanie rozgrywek było słuszną decyzją, również 45% stoi na stanowisku, że rozgrywki powinny zostać zawieszone i wznowione, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W związku z kryzysem wywołanym koronawirusem, szkółki i akademie piłkarskie miały duże oczekiwania względem Rządu RP oraz PZPN w zakresie wsparcia ich bieżącej działalności. Niestety, jak pokazało badanie, wsparcie to zostało ocenione bardzo negatywnie – 38% respondentów oceniło wsparcie Ministerstwa Sportu raczej negatywnie, zaś kolejne 12% zdecydowanie negatywnie. Warto jednak podkreślić, że 38% badanych nie miało zdania. Oceniając z kolei działania PZPN skierowane do szkółek i akademii, 40% respondentów oceniło to wsparcie raczej negatywnie, a 22% zdecydowanie negatywnie. Szkółki i akademie piłkarskie miały możliwości skorzystania z różnych form wsparcia, realizowanych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Jak pokazała jednak praktyka, blisko 30% w praktyce nie skorzystało z żadnej z tych form. Najpopularniejsze były świadczenia postojowe (16%), odroczenie należności wobec ZUS (15%) oraz niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy (15%).

Zdecydowana większość respondentów planuje działania zapobiegawcze, na wypadek kolejnego kryzysu – przygotowanie do prowadzenia regularnych treningów online, usprawnienie komunikacji z rodzicami czy zabezpieczenie „poduszki” finansowej. W kontekście ewentualnego wsparcia ze strony władz piłkarskich, respondenci oczekują przede wszystkim większego wsparcia merytorycznego i finansowego, w szczególności dla mniejszych szkółek i akademii. Wielokrotnie w odpowiedziach pojawiał się również temat Programu Certyfikacji PZPN, który jest dodatkowym obciążeniem czasowym i finansowym, nie dając od blisko roku wymiernych korzyści, a tym bardziej w okresie epidemii.

Wpływ epidemii COVID-19 na szkolenie piłkarskie w Polsce – raport z badania

Przeczytaj nasze inne raporty:

Dołącz do nas i rozwijaj swoją szkółkę lub akademię piłkarską!

#RazemDlaPiłki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *