Prezentujemy raport z badania wśród szkółek i akademii – poznaj największe problemy i zagrożenia dla rozwoju piłki nożnej!

Kiedy doczekamy się następców Lewandowskiego? Stowarzyszenie PASS przedstawia raport z badania, diagnozującego największe problemy i wyzwania w rozwoju piłki nożnej w Polsce – nieetyczne działania, politykę czy brak pieniędzy i odpowiednich kompetencji.

Stowarzyszenie Szkółek i Akademii Piłkarskich PASS podczas konferencji prasowej zaprezentowało raport z badania „Szanse i zagrożenia dla rozwoju dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej w Polsce”, zrealizowanego wśród ponad 100 akademii i szkółek piłkarskich.

W raporcie zidentyfikowane zostały bariery rozwoju, a także czynniki, które dają szansę na poprawę sytuacji. Jednym z kluczowych wyzwań jest dostęp do infrastruktury sportowej – akademie na lokalnych rynkach walczą o możliwość korzystania z obiektów sportowych, których cały czas jest za mało, lub których jakość pozostawia wiele do życzenia. Bardzo duży wpływ na to ma również lokalna polityka, która wielokrotnie decyduje o lepszych lub gorszych warunkach dla szkółek piłkarskich. Zdaniem uczestników badania, brak wsparcia samorządów (np. w formie dotacji czy udogodnień prawnych) decyduje o tym, że wielu utalentowanych zawodników nie ma możliwości rozwijania swoich umiejętności.

Ogromnym problemem dla wielu akademii są również kwestie finansowe, związane z chociażby z opłatami związkowymi, kosztami organizacji rozgrywek (obsługa sędziowska, zabezpieczenie medyczne), czy też licencjami dla trenerów. Z finansami wiąże się również problem transferów zawodników, ustalania statusu wychowanka oraz egzekwowania ekwiwalentu za wyszkolenie. Podczas konferencji padło nawet kilka przykładów transferów, gdzie w wyniku skrajnie nieetycznych działań, takich jak transferowanie zawodników za pośrednictwem osobnych stowarzyszeń, nawet ekstraklasowe zespoły uciekają od płacenia klubom, które wychowywały zawodników w młodszych grupach wiekowych. Bardzo często są to skandaliczne działania, które rzutują równocześnie na atmosferę i wizerunek środowiska piłkarskiego.

W raporcie zdiagnozowane zostało również bardzo duże zagrożenie, które dotyka nie tylko piłki nożnej, ale ma szerszy wymiar społeczny. Zagrożeniem tym jest bardzo niska jakość nauczania wychowania fizycznego, szczególnie w najmłodszych klasach. Coraz częściej lekcje WF-u prowadzą osoby kompletnie do tego nieprzygotowane, nie mające odpowiednich kompetencji. Staje się to nie tylko problemem środowiska piłkarskiego, ale coraz większym zagrożeniem dla funkcjonowania zdrowego, aktywnego fizycznie społeczeństwa.

W badaniu ocenione zostały również projekty, realizowane przez  Polski Związek Piłki Nożnej, które wywołały wzbudziły spore zainteresowanie w środowisku oraz w mediach. Wyniki prezentują jednak, że choć projekty Narodowego Modelu Gry oraz Akademii Młodych Orłów są odbierane raczej pozytywnie, to nie są one dostosowane do potrzeb akademii. Na pewno są one ważnym ruchem ze strony Związku w kierunku uporządkowania szkolenia, jednak nie stanowią one systemowego rozwiązania. To co niepokoi w kontekście tych projektów, to bardzo częsty brak wiedzy lub znajomości tych projektów, a także nieumiejętność respondentów do odpowiedzenia na wiele innych pytań – wielokrotnie odpowiedzi „Nie mam zdania” udzielało przeszło 30% badanych.

Pomimo zdiagnozowania wymienionych barier i problemów, według raportu polska piłka nożna znajduje się w bardzo ważnym, niemal przełomowym momencie. Sukcesy Reprezentacji Polski to ogromny potencjał – należy wykorzystać zainteresowanie piłką nożną, aby zbudować długofalową strategię rozwoju, i zapewnić jak najwyższy poziom szkolenia. Rośnie również świadomość wśród trenerów, a także osób zarządzających akademiami – coraz częściej są to menadżerowie z doświadczeniem również w innych branżach, którzy swoimi działaniami prowadzą do profesjonalizacji zarządzania i szkolenia.

Jak pokazało badanie, duży potencjał jest związany ze współpracą pomiędzy akademiami – coraz częściej następuje wymiana wiedzy czy wspólna realizacja projektów, np. turniejów, rozgrywek czy obozów. To pokazuje, że jest chęć do współpracy, a także jest możliwość wspólnego zaangażowania w imię wspólnego celu, jakim jest rozwój piłki nożnej. Równocześnie rozwija się zaplecze infrastrukturalne, a także pojawiają się nowe źródła finansowania – ministerialne programy, takie jak KLUB czy SKS mogą stanowić ważny dodatek do budżetu.

W najbliższych dniach Stowarzyszenie PASS, w oparciu o raport z badania przygotuje list otwarty do Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, z propozycją wspólnego opracowania planu naprawczego, i zaproponowania długofalowej strategii rozwoju i popularyzacji piłki nożnej w Polsce.

Raport „Szanse i zagrożenia dla rozwoju dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej w Polsce” dostępny jest do pobrania poniżej.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej w Polsce – raport z badania

Stowarzyszenie PASS zaprasza do współpracy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem, profesjonalizacją i wymianą wiedzy z zakresu szkolenia i zarządzania akademiami piłkarskimi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *