Kilka sposobów na zwiększenie zysków akademii piłkarskiej – cz. 1/2

W poniższym artykule opisano 3 sposoby na zwiększenie zysków akademii piłkarskich.

 

1. Rozszerz zakres prowadzonej działalności gospodarczej

Zwiększ przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej przez akademię piłkarską. Uzyskuj dodatkowe zyski z takich obszarów działalności jak np.:

– organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów o tematyce sportowej,

– sprzedaż franczyzy i know-how na prowadzenie akademii piłkarskiej,

– organizowanie i prowadzenie obozów sportowych dla swoich zawodników,

– organizowanie i prowadzenie obozów sportowych dla innych podmiotów np.: dla innych akademii piłkarskich, dla wychowanków domów dziecka lub dla innych fundacji zajmujących się wychowywaniem i pomocą dla dzieci i młodzieży,

– organizowanie i prowadzenie kursów językowych dla zawodników, z naciskiem na naukę słownictwa sportowego,

– tworzenie pod indywidualne zamówienia zawodników i sprzedawanie opracowań nt.: żywienia sportowców i dostosowania dietetycznego,

– opracowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu relacji z mediami i wizerunku,

– usługi transportowe polegające na dowozie zawodników na mecze, turnieje i obozy sportowe,

– organizowanie i prowadzenie innych imprez sportowych np.: meczów pokazowych,

– organizowanie i prowadzenie kursów trenerskich,

– prowadzenie działalności wydawniczej np.: sprzedaż informatorów lub czasopism o tematyce sportowej,

– usługi wynajmu, podwynajmu lub dzierżawy obiektów sportowych, jeśli Ty lub Twoja akademia jesteście posiadaczem takich nieruchomości,

– usługi doradztwa sportowego np.: w zakresie zarządzania akademiami piłkarskimi,

– usługi marketingu sportowego,

– produkcja i sprzedaż sprzętu sportowego oraz gadżetów sportowych itd..

Istnieje mnóstwo biznesów związanych ze szkoleniem zawodników w akademiach piłkarskich, które można samemu prowadzić i czerpać z nich dodatkowe zyski. Nie zawsze musisz być uzależniony od zewnętrznych dostawców wyżej wymienionych usług.  Dodatkowe biznesy możesz prowadzić w ramach już istniejącej akademii piłkarskich lub możesz zakładać nowe podmioty gospodarcze, które będą świadczyły te usługi jako podmioty trzecie względem Twojej akademii. Koncepcja budowy strategii biznesowej zależy przede wszystkim od skali i ilości prowadzonych przez Ciebie działalności gospodarczych. Istnienie kilku odrębnych podmiotów gospodarczych może dodatkowo pomóc Ci w uzyskaniu jeszcze lepszej optymalizacji prawo – podatkowej, co przyczyni się do maksymalizacji zysków i ograniczy koszty zewnętrzne.

2. Zawieraj umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym są obecnie zbyt rzadko wykorzystywane w prowadzeniu akademii piłkarskich. Trzeba podkreślić, że działalność, którą prowadzą akademie piłkarskie, a więc przede wszystkim: szkolenie i wychowywanie dzieci i młodzieży jest działalnością która znakomicie wpisuje się w partnerstwo publiczno-prywatne. Gminy mają zarezerwowane środki finansowe w budżetach samorządowych m.in.: właśnie na takie cele. Możliwym jest skorzystanie z tych środków finansowych również przez prywatne akademie piłkarskie.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym to umowa, która polega na tym, że partner prywatny, czyli np.: akademia piłkarska, zobowiązuje się do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości lub w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią (np.: sponsorów akademii). Z drugiej strony pomiot publiczny, czyli Urząd Miasta i Gminy zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego.

Dzięki zawarciu takiej umowy z Urzędem Miasta i Gminy, akademia piłkarska będzie mogła sfinansować bez udziału środków własnych lub z minimalnym własnym wkładem różne przedsięwzięcia np.: budowę nowego boiska, remont boiska lub szatnidowozy zawodników na mecze i turnieje czy zakup sprzętu sportowego.

3. Wnioskuj o dotacje celowe z budżetu samorządowego

Oprócz partnerstwa publiczno-prywatnego możliwe jest uzyskanie z budżetu samorządowego odrębnych środków finansowych np.: w postaci dotacji celowych. Gminy często organizują konkursy na realizację zadań publicznych, których zakres pokrywa się z działalnością akademii piłkarskich. Możliwe jest pozyskanie funduszy z budżetu samorządowego np.: na szkolenie sportowe grup piłki nożnej. Warto więc zainteresować się i tą formą pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie www.prawopilkarskie.pl. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *