Kilka sposobów na zwiększenie zysków akademii piłkarskiej – cz. 2/2

Dzisiaj druga część artykułu nt.: możliwości zdobycia dodatkowych środków finansowych na prowadzenie akademii piłkarskiej. Poniżej kolejne 4 sposoby pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności.

4. Pozyskuj sponsorów lokalnych

Stwórz profesjonalną ofertę sponsorsko-marketingową dla małych i średnich przedsiębiorców z Twojego regionu. Podziel ofertę na zróżnicowane cenowo pakiety korzyści. Dodatkowo, podziel ofertę ze względu na rodzaj sponsora, np.: Sponsor Medialny, Sponsor Techniczny czy Partner Wspierający oraz stwórz konkretną hierarchię sponsorów dopasowaną do zakresu prowadzonej działalności. Pokaż wszystkie możliwości reklamowe jakie da przedsiębiorcy współpraca z Twoją akademią piłkarską.

Pamiętaj, że możesz zaproponować podpisanie kilku rodzajów umów sponsoringu, np.: umowy sponsoringu reklamy, umowy sponsoringu wyposażenia, umowy sponsoringu pracy lub umowę sponsoringu licencyjnego

5. Pozyskuj środki z funduszy Unii Europejskiej

W okresie finansowania 2014-2020 Unia Europejska planuje zainwestować w Polsce 82,5 mld euro na nowe projekty biznesowe. Pamiętaj, że prowadząc akademię piłkarską możesz także stać się beneficjentem tych środków finansowych.

Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi politykami: zrównoważonego rozwoju, równości szans oraz społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjenci środków finansowych podzieleni zostali na 3 grupy: osoby fizycznemikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy, organizacje i inne pomioty. W związku z powyższym, ważne jest jaką formę prawną ma prowadzona przez Ciebie akademia piłkarska.

6. Wnioskuj o dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki

W ramach środków państwowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in.: z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z Funduszu Zajęć Sportowych. Śledź aktualne informacje o nowych naborach i sporządzaj wnioski o dofinansowanie prowadzonej działalności.

Przykładowo, swego czasu możliwe było np.: uzyskanie dofinansowania na zadanie: „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” realizowane w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, gdzie różne podmioty – w tym akademie sportowe – otrzymały dofinansowanie w kwotach od 10.000 zł do 140.000 zł.

7. Zabiegaj o przekazywanie 1% podatku przy rocznych rozliczeniach

Do dnia 30 kwietnia każdy podatnik może przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku.Podatnik samodzielnie  wybiera na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego, w związku z czym ważne jest abyś np. na swojej stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych umieścił informację o takiej możliwości. Koniecznie w informacji zamieść dane rejestrowe akademii piłkarskiej, w tym numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co ważne, przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Przedstawione sposoby na zwiększenie zysków akademii piłkarskiej to jedynie wybrane przekłady. Dobrze zaplanowany i zorganizowany pod względem prawnym i podatkowym biznes piłkarski stwarza jeszcze większe możliwości uzyskiwania wymiernych korzyści finansowych.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie www.prawopilkarskie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *