Baza wiedzy

15 kwietnia 2019

Klub piłkarski jako Organizacja Pożytku Publicznego? cz.I

Jakie korzyści daje posiadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)? W pierwszej kolejności należy wskazać, że Organizacji Pożytku Publicznego przysługuje zwolnienie od: 1) podatku dochodowego od osób […]
15 kwietnia 2019

Czy klub piłkarski może legalnie wykorzystywać zdjęcia młodych zawodników?

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w […]
5 marca 2019

Kiedy klubowi piłkarskiemu nie należy się ekwiwalent za szkolenie zawodnika?

Jak wiadomo, ekwiwalent za wyszkolenie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego przed zakończeniem roku w którym kończy 24 rok życia, któremu wygasł […]
5 marca 2019

Wyliczanie nowych ekwiwalentów PZPN za szkolenie zawodników (cz. II)

Do okresów za które należy się ekwiwalent przyjęto okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie, ale tylko pomiędzy rokiem w którym ukończył 12 lat, a rokiem […]