Podatki w akademii piłkarskiej

Prowadzenie akademii piłkarskiej w formie fundacji umożliwia stosowanie preferencyjnego opodatkowania, w szczególności poprzez przyznanie licznych ulg oraz zwolnień podatkowych. Wskazane uprzywilejowanie w opodatkowaniu fundacji znajduje uzasadnienie w tym, że działają one w interesie publicznym i tym samym uwalniają władze publiczne od części ich obowiązków. Wobec powyższego, to w interesie publicznym leży wspieranie działania fundacji przez przyznanie im odpowiednich przywilejów prawnopodatkowych. Chodzi przy tym zarówno o zwolnienie z obciążeń podatkowych samej fundacji, jak i o przywileje podatkowe dla osób wspierających ich działalność.

Fundacja jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został osiągnięty, a w niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania może być także przychód. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie różnicuje przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, więc należałoby przyjąć, i z tego punktu widzenia przyjąć należy, że opodatkowanie dotyczy przychodów w ogóle. Jednakże przepisy przewidują warunkowe zwolnienie od podatku dochodowego – dochodów uzyskiwanych przez niektórych podatników prowadzących działalność społecznie lub gospodarczo użyteczną. Ze zwolnień tych w szerokim zakresie mogą korzystać właśnie fundacje.

Wolne od podatku są dochody tych fundacji, których celem statutowym jest działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Powyżej wymieniony katalog jest katalogiem otwartym. Oczywiste jest, że cele działalności akademii piłkarskich, którymi są w szczególności cele związane z krzewieniem ducha sportu, rekreacji oraz opieka i edukacja dzieci – znakomicie wpisują się we wskazany katalog celów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych. Z punktu praktycznego warto wskazać, że zasadnym wydaje się wpisanie w statucie akademii piłkarskiej literalnego brzmienia wyżej wymienionych celów, w szczególności można wskazać jako cel akademii piłkarskiej działalność: oświatową, kulturalną, czy działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wprowadzenie w statucie akademii piłkarskiej takich zapisów będzie stanowiło znakomite uzasadnienie dokonanych zwolnień w podatku pochodowym w przypadku ewentualnej kontroli urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W ciągu 24 godzin od rozpoczęcia petycji zebraliśmy ponad 6282 podpisów! Czym jeszcze zajmuje się nasze Stowarzyszenie?

  • - integrujemy szkółki i akademie piłkarskie z całej Polski
  • - pomagamy akademiom w tematach zarządzania, marketingu, dotacji
  • - organizujemy cykliczne szkolenia stacjonarne i on-line
  • - zamawiamy sprzęt sportowy bezpośrednio u producentów
  • - wspieramy i doradzamy członkom w nagłych sprawach

Chcesz poznać więcej? Zostaw nam swój namiar - skontaktujemy się z Tobą!

Zapisałaś/zapisałeś się do newslettera. Dziękujemy!

Wystąpił błąd podczas próby subskrybcji. Spróbuj ponownie.

Razem dla piłki will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.