Problem prawny z niedopuszczaniem fundacji do rozgrywek piłkarskich PZPN?

Coraz częściej pojawiają się sygnały o niedopuszczaniu akademii piłkarskich działających w formie fundacji do udziału w rozgrywkach PZPN w poszczególnych województwach. Skala problemu jest coraz większa. Niektóre wojewódzkie związki piłkarskie wystosowują już pisma do fundacji z informacją o konieczności zmiany formy prawnej w celu możliwości udziału w rozgrywkach w sezonie 2019/2020. Sprawa nie jest jednoznaczna, ponieważ w wielu wojewódzkich związkach fundacje mogły dotychczas uczestniczyć bez żadnych przeszkód w rozgrywkach na podstawie tych samym przepisów. Co więcej, niektóre wojewódzkie związki piłkarskie dopuszczały i nadal dopuszczają do rozgrywek akademie piłkarskie działające np.: w formie jednoosobowych działalności gospodarczej, co jest wprost sprzeczne z przepisami prawa piłkarskiego.

Należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie – „klub sportowy działa jako osoba prawna.” Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach – „Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie – „członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie.”

Biorąc powyższe pod uwagę – oczywistym jest, że klub sportowy działający jako fundacja (osoba prawna), która w statucie ma wpisaną jako przedmiot działalności działalność sportową w sporcie piłka nożna – jest klubem sportowym działającym zgodnie z obowiązującym prawem.

Wobec powyższego należy uznać, że akademie piłkarskie działające w formie fundacji są uznawane przez powszechnie obowiązujące przepisy jako kluby sportowe.

Następnie należy wskazać, że wszystkie akty prawne, w tym statuty i regulaminy uchwalane zarówno przez Polski Związek Piłki Nożnej, jak i przez wojewódzkie związki piłkarskie muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym muszą być zgodne z przepisami przytoczonej powyżej ustawy o sporcie. Niedopuszczenie do udziału w rywalizacji sportowej klubu piłkarskiego działającego w formie fundacji jest naruszeniem tych przepisów.

Dodatkowo zaznaczyć trzeba, że nawet wewnętrzne przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej dają możliwość dopuszczenia do członkostwa w PZPN również klubów sportowych działających jako fundacje. Zgodnie z par. 5 ust. 2 chwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie – „dopuszczenie do współzawodnictwa w sporcie piłki nożnej klubu piłkarskiego jako osoby prawnej działającej w innej, niż przewidziana w ust.1, formie prawnej wymaga decyzji Zarządu PZPN, podjętej po przedstawieniu stosownych opinii przez Komisję d.s. Licencji Klubowych PZPN i Komisję d.s. Prawnych PZPN.”

Zaznaczyć więc należy, że te fundacje które zostały już przyjęte w poczet członków PZPN i brały udział w rozgrywkach piłkarskich nie powinny mieć problemów z uczestnictwem w rozgrywkach w kolejnych sezonach rozgrywkowych.

Wskazać także należy, że uchwała nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie nie przewiduje wygaśnięcia, ani wykluczenia z członkostwa klubu piłkarskiego z powodu zmiany interpretacji przepisów związkowych.

Na koniec wskazać trzeba, że wprowadzona niedawno przez Polski Związek Piłki Nożnej tzw.: Certyfikacja akademii piłkarskich, obejmuje również certyfikację akademii piłkarskich działających w formie fundacji. Wobec powyższego dziwić może niedopuszczanie do udziału w rozgrywkach fundacji. Działania takie – jak się wydaje – są całkowicie sprzeczne z aktualną polityką certyfikacji prowadzoną przez PZPN.

Obowiązujące w Polsce przepisy nie dają możliwości dokonania typowego przekształcenia fundacji w inny podmiot np.: w stowarzyszenie, czy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wobec powyższego jeśli rzeczywiście fundacje nie będą mogły uczestniczyć w rozgrywkach piłkarskich, to konieczne będzie powołanie nowego podmiotu, co narazi właścicieli takich akademii piłkarskich na dodatkowe koszty.

Problem istnieje i dotyczy kilkuset akademii piłkarskich działających w całym kraju. Na chwile obecną poszczególne wojewódzkie związki piłkarskie interpretują przepisy w sposób bardzo różny, niekiedy całkowicie sprzecznie z prawem np.: zakazując działalności sportowej fundacją, a dopuszczając do rozgrywek jednoosobowe działalności gospodarcze. W związku z powyższym najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przez Polski Związek Piłki Nożnej jednoznacznych regulacji umożliwiającego fundacją uczestniczenie w rozgrywkach piłkarskich na terenie całego kraju.

 

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Stowarzyszenie PASS rozpoczyna publikowanie newslettera, w którym cyklicznie będziemy prezentować informacje, artykuły oraz materiały szkoleniowe do wykorzystania w codziennej pracy! Zapisz się, aby otrzymywać newsletter!

Zapisałaś/zapisałeś się do newslettera. Dziękujemy!

Wystąpił błąd podczas próby subskrybcji. Spróbuj ponownie.

Razem dla piłki will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.