Termin przedawnienia z umów o szkolenie dzieci w szkółkach piłkarskich

„W 2011 roku mój syn, z uwagi na problemy zdrowotne zaprzestał treningów w akademii piłkarskiej, z którą mieliśmy podpisaną umowę. Myśleliśmy że sprawa ta jest już zakończona, jednak w styczniu 2016 roku otrzymaliśmy z akademii piłkarskiej wezwanie do uregulowania zaległych opłat za 3 miesiące roku 2011 oraz za cały rok 2012, ponieważ zgodnie z twierdzeniami akademii piłkarskiej nie rozwiązaliśmy umowy i obowiązywała ona aż do końca okresu, na jaki została zawarta, czyli aż do 31.12.2012 r. Czy akademia piłkarska może zgodnie z prawem wyegzekwować od nas takie zadłużenie?”

Zazwyczaj w takich sprawach potrzebna jest szczegółowa analiza prawna zapisów umowy z akademią piłkarską i ustalenie, czy zawiera ona odrębne możliwości wygaśnięcia lub zawieszenia takiej umowy w przypadku długotrwałej choroby lub kontuzji. Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika, że jeśli nawet umowa nadal obowiązywała – jak twierdzi akademia piłkarska – to mimo to roszczenie o zapłatę jest już przedawnione. Oznacza to, że w przypadku wniesienia powództwa, pozwany będzie mógł na podstawie art. 118 Kodeksu cywilnego zgłosić skuteczny zarzut przedawnienia roszczenia, co spowoduje oddalenie powództwa i zamknięcie sprawy. Wyjaśnić należy, że umowa z akademią piłkarską, w której płatności następują zazwyczaj miesięcznie, np.: z góry za dany miesiąc lub do dnia 10 każdego następnego miesiąca, jest tzw. umową ze świadczeniem okresowym. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego przedawnienie roszczeń o świadczenie okresowe wynosi 3 lata. Przyjmując więc, że ostatnim miesiącem obowiązywania waszej umowy był grudzień 2012 roku, a płatność miała nastąpić do dnia 10 stycznia 2013 roku, to należy stwierdzić, że doszło już do przedawnienia całości płatności z tej umowy. Inaczej wyglądałaby sytuacja, kiedy np.: akademia piłkarska złożyła by w sądzie pozew o zapłatę tych roszczeń przed upływem w/w terminu np.: w listopadzie 2015 roku.

Złożenie pozwu w sądzie przerywa bowiem bieg terminów przedawnienia. W takiej sytuacji akademia piłkarska mogłaby skutecznie dochodzić zapłaty za okres 3 lat wstecz, przed złożeniem pozwu, a więc opłat od listopada 2012 roku, czyli de facto jedynie za dwa miesiące obowiązywania takiej umowy.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie www.prawopilkarskie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *