Ważność prawna pisemnych oświadczeń składanych przez niepełnoletnich zawodników

Dzisiaj po raz kolejny publikujemy artykuł radcy prawnego i autora bloga prawopilkarskie.pl, Dariusza Laszczyka, który jest odpowiedzią na kierowane do niego pytania rodziców młodych piłkarzy. 

„Mój syn trenujący w akademii piłkarskiej dostał do podpisu oświadczenie, z którego wynika, że w przypadku kiedy odejdzie on do innego klubu przed ukończeniem 17 roku życia, a akademia nie uzyska z tego tytułu żadnej rekompensaty pieniężnej, będziemy zmuszeni do zapłaty na rzecz akademii kary umownej w kwocie 20.000 złotych. Czy taka umowa jest ważna i czy mój syn musi trenować w tej akademii przynajmniej do 17 roku życia, żeby uniknąć płacenia kary?”

W tym przypadku będą wchodziły w grę regulacje Kodeksu cywilnego z zakresu zdolności do czynności prawnych osób niepełnoletnich. Należy ustalić czy oświadczenie podpisane przez syna jest w ogóle ważne, czyli czy ma ono jakąkolwiek moc prawną. Należy wskazać, że osoby poniżej 13. roku nie mają w ogóle możliwości zawierania żadnych umów, czy też formułowania jednostronnych oświadczeń, które konstytuowałyby ich prawa i obowiązki (nie dotyczy to umów w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, ale zobowiązanie się do zapłaty kary umownej w kwocie 20.000 złotych, co oczywiste nie jest taką drobną sprawą). Z treści zadanego pytania nie wynika, czy w chwili podpisywania oświadczenia syn miał skończone 13 lat, czy też nie. Jeśli w chwili podpisywania oświadczenia syn nie miał skończonych 13 lat oświadczenie takie jest bezwzględnie nieważne i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Natomiast jeśli syn w chwili podpisywania oświadczenia miał skończone 13 lat to znaczy, że miał on tzw.: ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że aby czynność prawna takiej osoby była ważna, musiałaby zostać ona potwierdzona przez jej przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica. Natomiast, jeśli wskazane w pytaniu oświadczenie, jest rzeczywiście jednostronnym oświadczeniem osoby niepełnoletniej, a nie umową, to zgodnie z treścią art. 19 Kodeksu cywilnego takie jednostronne oświadczenie na które nie było zgody przedstawiciela ustawowego – w świetle prawa jest czynnością nieważną.

Biorąc to wszystko pod uwagę, należy stwierdzić, że oświadczenie o którym mowa w zapytaniu podpisane przez osobę niepełnoletnią w świetle prawa jest nieważne i nie wywoła żadnych skutków prawnych. W przypadku próby egzekucji przez akademię kary umownej w postępowaniu sądowym, na podstawie takiego oświadczenia, należy powołać się na art. 19 Kodeksu cywilnego i domagać się oddalenia powództwa z uwagi na nieważność takiej czynności prawnej, a w konsekwencji na bezzasadność powództwa. Natomiast w przypadku kiedy osoba niepełnoletnia zawarła by umowę (nie jednostronne oświadczenie) bez zgody rodzica, należałoby powołać się na art. 17 i art. 18 §1 Kodeksu cywilnego, co również powinno skutkować oddaleniem takiego powództwa.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie www.prawopilkarskie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *