Zmiana klubu piłkarskiego przez wolnego zawodnika, a brak zapłaty ekwiwalentu poprzedniemu klubowi – czyim jestem zawodnikiem?

Od zakończenia poprzedniego sezonu rozgrywkowego pojawia się bardzo dużo pytań w sprawie regulacji prawnych dotyczących zmiany przynależności klubowej przez wolnych zawodników.

Przypomnijmy, że jeżeli Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej zakończył się 30 czerwca 2019 roku lub jeżeli zawodnik amator nie podpisał z klubem Deklaracji gry amatora na sezon rozgrywkowy 2019/2020, to tacy zawodnicy od 1 lipca są wolnymi zawodnikami i mogą związać się z nowym klubem bez konieczności uzyskania żadnej zgody od poprzedniego klubu!

W takiej sytuacji często pada pytanie: „jaki jest mój status, jeżeli po 1 lipca 2019 roku związałem się z nowym klubem, a poprzedni klub żąda zapłaty nieuregulowanego ekwiwalentu?”

Sytuację taką precyzyjnie regulują przepisy prawa piłkarskiego. Należy pamiętać, że brak zapłaty ekwiwalentu za zawodnika wolnego nie jest przeszkodą do zmiany klubu.

Oczywiście, istnieje spór co do zapłaty ekwiwalentu pomiędzy Twoim poprzednim klubem, a nowym klubem, ale nie wpływa to na fakt, że formalnie jesteś zawodnikiem nowego klubu!

Niezależnie od powyższego, należy po raz kolejny przypomnieć, że jeżeli Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub Deklaracja gry amatora wygasły 30 czerwca 2019 roku to Twój poprzedni klub ma obowiązek wydać Ci oświadczenie o tym, że po 1 lipca 2019 roku nie jesteś już ich zawodnikiem.

Zgodnie z przepisami piłkarskimi klub odstępujący jest zobowiązany do wydania oświadczenia o wygaśnięciu deklaracji gry amatora w ciągu 3 dni od momentu złożenia pisemnego wniosku przez zawodnika. Jeśli więc są problemy formalne z rejestracją w nowym klubie to zawodnik powinien wystąpić na piśmie do poprzedniego klubu o wydanie takiego oświadczenia. W sytuacji, kiedy w terminie 3 dni dotychczasowy klub nie wyda oświadczenia o wygaśnięciu Deklaracji gry amatora, wyrejestrowanie może nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ związku piłki nożnej właściwy dla klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ.

Jeśli zawodnik rzeczywiście nie podpisał z poprzednim klubem Kontraktu lub Deklaracji, ani innej umowy na sezon 2019/2020 to nie powinno być żadnych problemów w związku z rejestracją zawodnika w nowym klubie i uprawnieniem go do gry. Zgodnie z przepisami piłkarskimi – w przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi klubami co do wysokości ekwiwalentu, zawodnik może być uprawniony do gry w nowym klubie! W decyzji ustalającej wysokość ekwiwalentu organ określa nowemu klubowi termin zapłaty ekwiwalentu, nie dłuższy niż 14 dni od dnia kiedy decyzja stała się prawomocna. Należy pamiętać, że brak zapłaty ekwiwalentu w określonym przez organ terminie powoduje automatyczne zweryfikowanie wyników meczów z udziałem takiego zawodnika jako walkower 0:3 na niekorzyść drużyny klubu pozyskującego, czyli na niekorzyść nowego klubu zawodnika. Podpowiem, że jeśli klub nie chce lub nie może zapłacić ekwiwalentu, to do czasu zapłaty nie powinien wystawiać tego zawodnika do gry w oficjalnych rozgrywkach. Zawodnik taki jednak cały czas jest zawodnikiem nowego klubu.

Często w takich sprawach najwięcej pytań pojawia się nie ze strony klubów piłkarskich, ale rodziców zawodników lub ich agentów piłkarskich, którzy sami nie znają obowiązujących przepisów. Warto przypomnieć, że spory pomiędzy klubami powinny rozwiązywać między sobą same kluby. Po drugie, jeśli jesteś rodzicem zawodnika, to nie daj się oszukać i nie płać za klub ekwiwalentu! Pamiętaj, że to obowiązkiem klubu, a nie rodzica jest zapłata ekwiwalentu!

Dodatkowo należy pamiętać, że w wielu sytuacjach da się uniknąć zapłaty ekwiwalentu za zawodnika, a więc bądź uważny w relacjach z niekompetentnymi działaczami piłkarskimi i czytaj przepisy.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie www.prawopilkarskie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *