O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Szkółek i Akademii Piłkarskich PASS

Rozwój piłki nożnej, sukcesy Reprezentacji oraz zmiany organizacyjne w Polskim Związku Piłki Nożnej sprawiły, że czas najwyższy kompleksowo podejść do rozwiązań dla najmłodszych, którzy będą stanowili o sile polskiej piłki nożnej w przyszłości. Szacuje się, że nawet kilkaset szkółek piłkarskich i akademii nie należy do regionalnych związków sportowych – to może dać nawet ponad 400 tys. niezrzeszonych zawodników!

Chcemy zmieniać młodzieżową piłkę nożną!

Wiele osób prowadzących swoje szkółki indywidualnie, czy też w ramach klubów sportowych, trafia na problemy natury organizacyjnej i szkoleniowej.
Nie każda szkółka ma potrzebę uczestniczenia w związkowym mechanizmie, lub też mechanizm ten nie spełnia jej oczekiwań. Pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań i projektów, które jednak bez wsparcia silnego, zintegrowanego środowiska, bardzo trudno realizować.
Chcesz uczestniczyć w tworzeniu silnych struktur organizacyjnych i szkoleniowych piłki nożnej dzieci i młodzieży? Dołącz do nas już teraz!

Nasze hasło:

Razem dla piłki! – celem Stowarzyszenia jest wzmacnianie współpracy między szkółkami i akademiami piłkarskimi w Polsce. Chcemy zwiększać poziom szkolenia, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, ocenianie przyjętych rozwiązań i przepisów związkowych, wychodzenie z inicjatywami, a także pozyskiwanie środków na rozwój projektów piłkarskich.

Skąd pomysł?

Pomysł Stowarzyszenia zrodził się w trakcie spotkań z przedstawicielami szkółek piłkarskich, zmagającymi się z problemami natury organizacyjnej i szkoleniowej. Dotychczas, ze względu na małą siłę przebicia, nie mogli oni dotrzeć do osób odpowiedzialnych za zarządzanie sportem w Polsce. Nie bez znaczenia była również obserwacja relacji w środowisku piłkarskim w dużych i małych miastach. Spojrzenie na polską piłkę przez pryzmat Reprezentacji i czołowych klubów w kraju to zdecydowanie za mało. Jej przyszłość to małe, lokalne środowiska, które są często pomijane w wielu ogólnopolskich projektach. Ważne, aby piłka nożna nie zaprzepaściła ogromnego potencjału, związanego z sukcesami Reprezentacji, tak jak zrobiło to wiele innych dyscyplin. Sukcesy te powinny motywować do jeszcze większego zaangażowania w pracę u podstaw. Zawiłości regulaminowe, koszty organizacji rozgrywek, uregulowania prawne czy też relacje pomiędzy klubami – to tylko niektóre z przeszkód, które utrudniają rozwój polskiej piłki nożnej.

Obszary działań Stowarzyszenia

  • Integracja środowiska piłkarskiego: Stowarzyszenie „PASS” powstało, by jednoczyć szkółki i akademie piłkarskie w Polsce. Naszą misją jest zbudowanie ogólnopolskiej, silnej i niezależnej organizacji, zajmującej  się profesjonalnym szkoleniem i zarządzaniem w dziecięcej i młodzieżowej piłce nożnej, która w wymierny sposób wpłynie na rozwój dyscypliny.
  • Przepisy i uregulowania prawne: nie wszystkie zmiany narzucane odgórnie przez Polski Związek Piłki Nożnej czy Okręgowe Związki są opiniowanie i weryfikowane ze środowiskiem piłkarskim, a często mają kluczowe znaczenie dla jego organizacji i szkolenia. Różnice regulaminowe dotyczące rozgrywek, transferów, opłat w ujęciu regionalnym i ogólnopolskim utrudniają  bieżące funkcjonowanie piłki nożnej na poziomie lokalnym.
  • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania: współpraca w ramach Stowarzyszenia umożliwi poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania projektów, pozwoli na negocjacje z dostawcami w ramach wspólnych zakupów sprzętu i usług, a także ułatwi pozyskiwanie partnerów biznesowych.
  • Środowisko piłkarskie: atmosfera w lokalnych środowiskach piłkarskich nie zawsze jest dobra. Niezdrowa rywalizacja, „podkradanie” zawodników, tworzenie czarnego PR-u – to codzienność dla wielu szkółek. Narzucone rozwiązania sprawiają, że już na szczeblu piłki dziecięcej dochodzi do konfliktów, które negatywnie wpływają na szkolenie i rozwój młodych piłkarzy. Równocześnie, rosnąca konkurencja zamiast podnosić jakość, prowadzi do wielu trudnych i skomplikowanych sytuacji, często naznaczonych lokalną polityką. To wszystko sprawia, że duża część środowiska piłkarskiego w naszym kraju jest podzielona i negatywnie nastawiona do zmian.

Skąd nazwa?

Nieprzypadkowa jest nazwa Stowarzyszenia – „PASS” to w wolnym tłumaczeniu podanie, przekazanie. Stowarzyszenie będzie dążyć do tego, aby środowisko piłkarskie grało jako jedna drużyna, przekazywało sobie wiedzę i doświadczenie, oraz rozwijało wspólne projekty szkoleniowe i naukowe.