O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Akademii i Trenerów Piłkarski PASS

Polska piłka nożna stoi przed ogromnym wyzwaniem – potrzebne są strategiczne decyzje, które pozwolą rozwijać profesjonalne szkolenie już od najmłodszych lat. Niestety, obecnie akademie i szkółki piłkarskie nie mogą liczyć na wsparcie ze strony PZPN oraz związków wojewódzkich czy samorządów. Brakuje środków finansowych na wynagrodzenia dla trenerów, rozwój obiektów sportowych, a nawet na bieżące funkcjonowanie.

Jako Stowarzyszenie Akademii i Trenerów Piłkarskich PASS jesteśmy przekonani, że przyszłość piłki nożnej zależy od zaangażowania i współpracy całego środowiska piłkarskiego. Skupiając silną grupę ambitnych szkółek i akademii piłkarskich z całego kraju, promujemy profesjonalne zarządzanie, podnosimy jakość szkolenia, dzielimy się wiedzą i wspieramy w codziennych wyzwaniach.

Chcesz rozwijać swoją akademię, realizować wspólne projekty podnoszące poziom szkolenia i zarządzania, zdobywać nową wiedzę i budować relacje w środowisku piłkarskim? Dołącz do nas i wspólnie działajmy na rzecz piłki nożnej dzieci i młodzieży!

Nasze hasło:

Razem dla piłki!

Celem Stowarzyszenia jest wzmacnianie współpracy między szkółkami i akademiami piłkarskimi w Polsce. Chcemy zwiększać poziom zarządzania i szkolenia, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, ocenianie przyjętych rozwiązań i przepisów związkowych, wychodzenie z inicjatywami, a także pozyskiwanie środków na rozwój projektów piłkarskich.

Skąd pomysł?

Pomysł Stowarzyszenia zrodził się w trakcie spotkań z przedstawicielami szkółek piłkarskich, zmagającymi się z problemami natury organizacyjnej i szkoleniowej. Dotychczas, ze względu na małą siłę przebicia, nie mogli oni dotrzeć do osób odpowiedzialnych za zarządzanie sportem w Polsce. Nie bez znaczenia była również obserwacja relacji w środowisku piłkarskim w dużych i małych miastach. Spojrzenie na polską piłkę przez pryzmat Reprezentacji i czołowych klubów w kraju to zdecydowanie za mało. Jej przyszłość to małe, lokalne środowiska, które są często pomijane w wielu ogólnopolskich projektach. Ważne, aby piłka nożna nie zaprzepaściła ogromnego potencjału, związanego z sukcesami Reprezentacji, tak jak zrobiło to wiele innych dyscyplin. Sukcesy te powinny motywować do jeszcze większego zaangażowania w pracę u podstaw. Zawiłości regulaminowe, koszty organizacji rozgrywek, uregulowania prawne czy też relacje pomiędzy klubami – to tylko niektóre z przeszkód, które utrudniają rozwój polskiej piłki nożnej.

Obszary działań Stowarzyszenia

  • Profesjonalizacja zarządzania w akademiach piłkarskich: Wspieramy szkółki i akademie piłkarskie w podnoszeniu poziomu zarządzania – organizujemy cykliczne szkolenia z zakresu marketingu, prawa czy finansów. Dzielimy się wiedzą i zachęcamy do edukacji i rozwoju środowiska piłkarskiego.
  • Integracja: Stowarzyszenie „PASS” powstało, by jednoczyć szkółki i akademie piłkarskie w Polsce. Naszą misją jest zbudowanie ogólnopolskiej, silnej i niezależnej organizacji, zajmującej  się profesjonalnym szkoleniem i zarządzaniem w dziecięcej i młodzieżowej piłce nożnej, która w wymierny sposób wpłynie na rozwój dyscypliny.
  • Przepisy i uregulowania prawne: nie wszystkie zmiany narzucane odgórnie przez Polski Związek Piłki Nożnej czy Okręgowe Związki są opiniowanie i weryfikowane ze środowiskiem piłkarskim, a często mają kluczowe znaczenie dla jego organizacji i szkolenia. Różnice regulaminowe dotyczące rozgrywek, transferów, opłat w ujęciu regionalnym i ogólnopolskim utrudniają  bieżące funkcjonowanie piłki nożnej na poziomie lokalnym.
  • Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania: współpraca w ramach Stowarzyszenia umożliwi poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania projektów, pozwoli na negocjacje z dostawcami w ramach wspólnych zakupów sprzętu i usług, a także ułatwi pozyskiwanie partnerów biznesowych.
  • Środowisko piłkarskie: atmosfera w lokalnych środowiskach piłkarskich nie zawsze jest dobra. Niezdrowa rywalizacja, „podkradanie” zawodników, tworzenie czarnego PR-u – to codzienność dla wielu szkółek. Narzucone rozwiązania sprawiają, że już na szczeblu piłki dziecięcej dochodzi do konfliktów, które negatywnie wpływają na szkolenie i rozwój młodych piłkarzy. Równocześnie, rosnąca konkurencja zamiast podnosić jakość, prowadzi do wielu trudnych i skomplikowanych sytuacji, często naznaczonych lokalną polityką. To wszystko sprawia, że duża część środowiska piłkarskiego w naszym kraju jest podzielona i negatywnie nastawiona do zmian.

Dokumenty:

  1. Statut Stowarzyszenia Akademii i Trenerów Piłkarskich PASS.
  2. Regulamin Stowarzyszenia Akademii i Trenerów Piłkarskich PASS.
  3. Deklaracja członkowska dla akademii piłkarskiej.
  4. Deklaracja członkowska dla trenera.
  5. Deklaracja członkowska dla firmy.