Czy trener może uzyskać prawo autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego? (cz.1)

Czy trener może uzyskać prawo autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego?

Od czasu do czasu pojawiają się pytania trenerów czy można zastrzec swoje prawa autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego. Patrząc na to zagadnienie od strony prawnej należałoby ustalić: po pierwsze – czy trening piłkarski w ogóle można uznać za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jeśli tak to czy dany trening piłkarski posiada jakieś szczególne cechy wyróżniające go od innych tego typu treningów piłkarskich prowadzonych przez pozostałych trenerów piłki nożnej? Jeśli na oba pytania uzyskalibyśmy odpowiedź twierdzącą to pojawi się szansa tj.: prawna możliwość, przyznania pomysłodawcy takiego treningu piłkarskiego wyłącznych praw autorskich.

Trening piłkarski jako utwór?

Przeanalizujmy zagadnienie prawa autorskiego do treningu piłkarskiego od strony prawnej. Kwestie praw autorskich reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tą ustawą przedmiotem prawa autorskiego jest utwór. Utworem w rozumieniu prawnym jest przejaw działalności twórczej
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone: słowem, znakami graficznymi, plastyczne, fotograficzne, filmowe oraz utwory choreograficzne. Ważne, aby pamiętać, że ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są więc objęte ochroną: odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Trening piłkarski, czy szerzej trening sportowy, nie jest wymieniony w tej ustawie, co jednak definitywnie nie zamyka możliwości uznania treningu piłkarskiego za utwór. Istnieje szansa, by treningowi piłkarskiemu przypisać pewne cechy utworu choreograficznego i na tym właśnie tle należałoby dokonać wykładni prawnej.
Dodatkowo, jeśli opracowanie treningu będzie miało formę „skryptu” lub „programu” graficznego z ilustracjami ćwiczeń to można również taki trening zakwalifikować jako utwór graficzny.

Fakt, że utwór choreograficzny, a w naszym przypadku pewien zestaw ćwiczeń piłkarskich, może być uznany jako utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych potwierdził m.in.: Sąd Apelacyjny w Poznaniu – I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 29 grudnia 2010 r. I ACa 975/10 – „utwór choreograficzny może być przedmiotem prawa autorskiego, co wynika wprost z art. 1 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Jednakże by podlegał ochronie prawa autorskiego, niewątpliwie musi posiadać cechę oryginalności i indywidualności. Nawet zresztą uznanie,
iż dany rezultat korzysta z autorsko prawnej ochrony, nie oznacza, że ochroną tą objęte są wszystkie jego elementy (składniki). Dany utwór chroniony jest wyłącznie w zakresie elementów indywidualnych i oryginalnych. Pozostałe składniki utworu nie wykazujące cechy twórczości, mimo że występują w chronionym utworze,
same nie są przedmiotem prawa autorskiego. Inaczej ujmując: dzieła podlegają ochronie tylko w tym zakresie,
w jakim są twórcze.”

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *