Co dalej z Certyfikacją? Publikujemy nasz raport i wysyłamy oficjalne pismo do Ministerstwa Sportu!

Program Certyfikacji Szkółek PZPN od kilku miesięcy jest tematów burzliwych rozmów i dyskusji całego środowiska piłkarskiego. W ostatnich tygodniach problemy związane z tym projektem potęgują się, dlatego uznaliśmy że jako organizacja integrująca szkółki i akademie piłkarskie z całego kraju i broniąca ich interesu, musimy poczynić pewne kroki, które pozwolą wyjaśnić obecną sytuację.

W dniu dzisiejszym wysłaliśmy oficjalne pismo do Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, z prośbą o szczegółową weryfikację i analizę dotychczasowych działań w projekcie Certyfikacji. Uznaliśmy, że Ministerstwo jako organ nadrzędny w polskim sporcie, powinno zainterweniować w obecnej sytuacji, szczególnie że pojawiły się wreszcie jasne perspektywy finansowania ze środków publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma oraz dołączonego do niego raportu, z podsumowaniem dotychczasowych problemów związanych z projektem Certyfikacji. Zachęcamy do udostępniania naszego apelu, aby siła oddziaływania środowiska piłkarskiego była jak największa.

Szanowna Pani Minister,

reprezentując Stowarzyszenie Szkółek i Akademii Piłkarskich PASS, które integruje kilkadziesiąt podmiotów z całego kraju, skupiające ponad 20 000 młodych piłkarzy oraz blisko 3 000 trenerów piłkarskich, wyrażamy duże zaniepokojenie projektem Certyfikacji Szkółek Piłkarskich, który realizowany jest przez Polski Związek Piłki Nożnej, a jak wynika z ostatnich doniesień, będzie wspierany finansowo, merytorycznie i organizacyjnie przez Ministerstwo Sportu

Praktycznie od momentu pojawienia się informacji o projekcie Certyfikacji, docierają do nas liczne uwagi oraz obawy ze środowiska piłkarskiego. Co bardzo ważne, nie są one związane z samym pomysłem Certyfikacji, która w zgodnej opinii jest bardzo potrzebna i może być przełomowym projektem dla rozwoju i promocji piłki nożnej w Polsce. Uwagi te dotyczą szczegółów organizacyjnych i merytorycznych Certyfikacji – założeń, zasad przyznawania certyfikatów, regulaminu, wdrożenia i realizacji w praktyce. Problemy związane z Certyfikacją, zgłaszane przez środowisko piłkarskie mnożą się z dnia na dzień – począwszy od niejasnych zapisów w regulaminie, który był różnie interpretowany przez lokalnych koordynatorów, poprzez zmiany przepisów w trakcie trwania projektu, po liczne problemy techniczne i komunikacyjne ze strony PZPN.

Dbając o interes całego środowiska piłkarskiego, a jednocześnie w obawie o wiarygodność przyznanych dotychczas certyfikatów, zwracamy się z prośbą do Ministerstwa jako organu nadrzędnego, o szczegółową analizę i weryfikację Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Sprzeczne informacje, nowe wytyczne i zmiany regulaminu sprawiają, że coraz więcej szkółek i akademii (blisko 80) zakwalifikowanych do Certyfikacji, już zrezygnowało lub bardzo mocno rozważa rezygnację z udziału w projekcie. Naszym zdaniem, ogromna część problemów wynika z faktu braku konsultacji Programu ze środowiskiem, a także braku znajomości realiów lokalnych szkółek i akademii. To kolejny projekt realizowany przez PZPN, który z założenia wydaje się bardzo przydatny i potrzebny, a w rzeczywistości pozostawia bardzo wiele do życzenia, a co najgorsze, nie pomaga rozwojowi piłki nożnej u podstaw, a jedynie narzuca kolejne, często zupełnie kuriozalne wymagania. Niestety musimy wątpić w fakt rzekomych konsultacji tak istotnego projektu ze strony PZPN ze środowiskiem piłkarskim lub być może były one bardzo mocno ograniczone. Z kolei nasze kolejne próby merytorycznego i organizacyjnego wsparcia Programu, a także dotarcia do osób odpowiedzialnych za projekt, pozostały bez odpowiedzi.

Mając na uwadze fakt, że zgodnie z ostatnimi doniesieniami udział w Certyfikacji będzie gratyfikowany środkami publicznymi, tym mocniej zwracamy uwagę na konieczność weryfikacji projektu, jego realizacji i wdrożenia w praktyce. Liczymy, że Ministerstwo Sportu podejmie niezbędne kroki i działania, które zagwarantują bezpieczeństwo finansowania, a także zapewnią równe i sprawiedliwe traktowanie szkółek i akademii piłkarskich, które zaangażowały się w Certyfikację i poczyniły znaczące inwestycje, aby spełnić oczekiwania PZPN.

Zastanawia również kwestia kosztów zarządzania projektem, uwzględnionych we wniosku ministerialnym dotyczącym wyboru operatora Programu Certyfikacji – pojawią się w nim takie pozycje, jak koszty wynagrodzeń osób prowadzących projekt, koszty logistyczne, koszty systemu IT. Prosimy o weryfikację tych kwot w ostatecznym wniosku złożonym przez PZPN, ponieważ Związek deklarował wcześniej, że koszty zarządzania projektem będzie pokrywał z własnego budżetu – liczymy, że tak faktycznie będzie.

Naszym zdaniem zdecydowanie należy zwrócić również uwagę na kwestię systemu IT, który miał być integralną częścią Certyfikacji – kto jest jego wykonawcą, w jaki sposób został on wybrany, jakie są kompetencje i doświadczenie osób tworzących system, a także na jakim etapie są obecnie prace z nim związane.  

Nasza troska bierze się również z faktu, że część podmiotów, które zostały odrzucone przez PZPN w procesie Certyfikacji, nadal nie otrzymały odpowiedzi na odwołania, a przyczyny bardzo często były błahe, niedorzeczne, lub wręcz wynikające z winy PZPN lub lokalnych koordynatorów. Z naszych informacji wynika, że podmioty te bardzo mocno rozważają podjęcie kroków prawnych, w celu dochodzenia swoich praw, jako pełnoprawni członkowie struktur PZPN.

Do niniejszego pisma dołączamy listę uwagi, problemów i sugestii, które zostały zebrane przez nasze Stowarzyszenie w środowisku piłkarskim. Będziemy wdzięczni za zaangażowanie i wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu. Jesteśmy otwarci na konsultacje oraz możliwość spotkania i pomoc.

Z poważaniem

Piotr Matecki

Prezes Stowarzyszenia PASS

Wersja oryginalna pisma

Załącznik 1 – raport dotyczący Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *