„Fajny WF – zdrowe i sprawne dzieci” – dołącz do petycji Stowarzyszenia PASS o podniesienie jakości lekcji wychowania fizycznego!

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o znaczeniu aktywności fizycznej dla zdrowia społecznego – niestety, jak pokazują liczne badania, Polacy są w coraz gorszej kondycji, a prawdziwe efekty wieloletnich zaniedbań poznamy dopiero w przyszłości.

Działając w imieniu szeroko pojętego środowiska sportowego, a także w trosce o zdrowie społeczne, składamy petycję do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki o pilne zwrócenie uwagi na jakość i poziom nauczania wychowania fizycznego wśród dzieci oraz podjęcie działań, które pozwolą walczyć z tym problemem. Chcąc wywołać dyskusję, ale również zaproponować pewne systemowe rozwiązania, przygotowaliśmy 4 postulaty, których realizacja może przynieść znaczącą poprawę sytuacji w krótkim oraz w długim okresie.

Stoimy na stanowisku, że kluczowym wyzwaniem w zadbaniu o zdrowie fizyczne, ale również psychiczne przyszłych pokoleń, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania podczas lekcji wychowania fizycznego w klasach 1-3 – to właśnie w wieku 7-8 lat kształtują się najważniejsze wzorce ruchowe i podstawowa sprawność fizyczna, która pozwoli przede wszystkim na zapewnienie zdrowia społecznego na lata.

Obecnie podstawa programowa zakłada realizację 3 godzin wychowania fizycznego w klasach 1-3 szkół podstawowych co wydaje się odpowiednią ilością, natomiast problemem jest jakość samych zajęć. Bardzo często wychowanie fizyczne jest prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania merytorycznego do tego typu zajęć, lekcje odbywają się w zwykłych salach lekcyjnych i praktycznie w żaden sposób nie przyczyniają się do podniesienia sprawności.

Nasze postulaty:

  1. Zapewnienie prowadzenia minimum dwóch z trzech godzin wychowania fizycznego tygodniowo przez wykwalifikowanego nauczyciela wychowania fizycznego.
  2. Stworzenie systemu szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowanych rozwojem kompetencji w obszarze wychowania fizycznego, we współpracy z Akademiami Wychowania Fizycznego.
  3. Realizacja społecznej kampanii edukacyjnej, promującej aktywność fizyczną i jej znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego społeczeństwa – wywołanie ogólnopolskiej dyskusji o potrzebie dbania o sprawność fizyczną.
  4. Powołanie interdyscyplinarnej grupy roboczej, składającej się z ekspertów z takich obszarów jak sport, psychologia, medycyna, edukacja, którzy opracują program rozwoju sportu w Polsce, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu powszechnego i amatorskiego, a także którzy będą w stanie ją wdrożyć i monitorować efekty.

Zachęcamy do wsparcia naszej petycji, która jest dostępna w linku poniżej:

https://www.petycjeonline.com/podniesienie_poziomu_nauczania_wychowania_fizycznego_w_polsce#form

Swój apel opieramy o liczne źródła naukowe, raporty i artykuły medialne, których fragmenty cytujemy poniżej.

Jednym z przykładów spadku sprawności fizycznej jest próba zwisu na drążku na ugiętych ramionach. W 2018 r. chłopcy w wieku 10,5 lat byli w stanie przeciętnie utrzymać się w zwisie na drążku prawie 8 sekund, to blisko 4 sekundy krócej, niż ich rówieśnicy w 2009 r., ponad 7,5 sekundy krócej niż w 1999 roku i aż 16,5 s krócej niż ich rówieśnicy badani w 1979 roku.

Źródło: Narodowe Centrum Badania Kondycji Fizycznej, AWF Warszawa, 2018

Eksperci szacują, że co czwarte dziecko w Polsce spełnia zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej, ćwicząc co najmniej godzinę dziennie.

Źródło: MEDEXPRESS, 15 lutego 2019

W okresie od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej uczestniczyło 38,8% Polaków (36,7% kobiet oraz 41,0% mężczyzn).

Źródło: Raport Głównego Urzędu Statystycznego Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r.

Zaledwie 16,8% dzieci i młodzieży w Polsce jest umiarkowanie bądź intensywnie aktywna fizycznie przez przynajmniej 60 minut dziennie 7 dni w tygodniu.

Źródło: RAPORT O STANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W POLSCE w ramach projektu Global Matrix 4.0 z 2022 roku

W Polsce nie obowiązuje kompleksowa, spójna, międzyresortowa strategia upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Źródło: RAPORT O STANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W POLSCE w ramach projektu Global Matrix 4.0 z 2022 roku

Ostatnie informacje dotyczące aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, które mogłyby być źródłem informacji na potrzeby polityk publicznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło w 2019 r.

Źródło: RAPORT O STANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W POLSCE w ramach projektu Global Matrix 4.0 z 2022 roku

Obecnie 65 proc. Polaków deklaruje podejmowanie aktywności fizycznej przynajmniej raz w miesiącu, ale tylko dwóch na pięciu wypełnia zalecenia dotyczące aktywności wydane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

Źródło: Raport z badania MultiSport Index 2022

Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego dotyczy 30 proc. uczniów w szkołach – Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki

Źródło: Polska Agencja Prasowa, 2022

– Uważam, że długie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie powinno w ogóle istnieć. Każde dziecko może ćwiczyć, nawet mając choroby przewlekłe. Potrzeba tylko odpowiedniego, indywidualnego zaplanowania aktywności, np. lekkiej, umiarkowanej. W tym celu powinno się zwiększyć kadrę nauczycieli WF, stworzyć dodatkowe godziny, grupy ćwiczeń, prowadzić dodatkowe szkolenia w tym zakresie. Powinny istnieć jedynie czasowe zwolnienia z WF-u w sytuacji ostrej choroby, urazu czy zaostrzenia choroby przewlekłej – prof. Łukasz Małek, kardiolog sportowy.

Źródło: Puls Medycyny, 2022

Przez 10 lat wydolność fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce pogorszyła się o kilkanaście procent. Jak wynika z badań ekspertów, np. 88 proc. dzieci z klas I-III nie potrafi wykonać przewrotu w przód, a 57 proc. nie potrafi skakać przez skakankę – Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Źródło: Puls Medycyny, 2023

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *