Wycofanie drużyny piłkarskiej z rozgrywek – co może zrobić zawodnik?

Coraz częściej w mediach pojawią się informacje o problemach finansowych klubów piłkarskich oraz o zagrożeniu wycofaniem drużyn z rozgrywek w nowym sezonie rozgrywkowym. Wyjaśnijmy, co w przypadku wycofania drużyny z rozgrywek piłkarskich stanie się z zawodnikami takiej drużyny?

Zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej w sytuacji wycofania drużyny klubu z rozgrywek, zawodnicy profesjonalni (czyli zawodnicy posiadający Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub inną umowę) uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, są uprawnieni do jednostronnego rozwiązania kontraktu z klubem poprzez oświadczenie złożone Klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wobec powyższego, w przypadku zawodników profesjonalnych konieczne jest w tej sytuacji złożenie na piśmie oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu.

Jeśli chodzi natomiast o zawodników amatorów to zawodnicy amatorzy (czyli zawodnicy posiadający Deklaracja gry amatora) uprawnieni do gry wyłącznie w drużynie wycofanej z rozgrywek, automatycznie nabywają status zawodników wolnych.

Zaznaczyć należy, że zawodnicy którzy są wypożyczeni do klubu, który wycofał się z rozgrywek mogą zmienić przynależność klubową wyłącznie do klubu macierzystego, czyli muszą wrócić do dotychczasowego klubu.

Uwaga – klub który wycofał się z rozgrywek ma prawo do otrzymania ekwiwalentu za zawodników którzy opuścili klub na skutek wycofania się z rozgrywek!

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie www.prawopilkarskie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *