Zamknięte spotkanie dla wiodących Akademii Piłkarskich w Polsce 2022

„Im silniejsze struktury na dole, tym wyższy poziom polskiej piłki”

W czwartek, 21 kwietnia w Warszawie odbyło się specjalne spotkanie dla topowych akademii piłkarskich w Polsce, zorganizowane przez Stowarzyszenie Akademii i Trenerów Piłkarskich.

Podczas spotkania omówione zostały kluczowe aspekty dotyczące reorganizacji systemu szkolenia w Polsce, struktur rozgrywek młodzieżowych, edukacji trenerów czy mechanizmów finansowych. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, budowania relacji i integracji środowiska piłkarskiego w naszym kraju. Była to pierwsza tego typu inicjatywa, która skupiła w jednym miejscu przedstawicieli wiodących, niezależnych akademii piłkarskich.

Spotykając się w jednym miejscu z przedstawicielami topowych ośrodków szkoleniowych w Polsce, chcieliśmy zaprezentować nasze spostrzeżenia oraz pomysły dotyczące szkolenia i zarządzania w piłce nożnej, a także wywołać merytoryczną dyskusję o problemach, wyzwaniach i szansach, przed którymi stoi środowisko piłkarskie.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele: FASE Szczecin, Juventusu Academy Toruń, Gedanii Gdańsk, Łódzkiej Akademii Futbolu, Beniaminka Krosno, AP Champions i Akademii Piłkarskiej Reissa.

Na spotkaniu zostały omówione następujące tematy:

 • Projekty i reformy PZPN:
  • Certyfikacja Szkółek Piłkarskich,
  • Talent PRO,
  • Mobilna Akademia Orłów
 • Szkolenie:
  • Narodowy Model Gry,
  • Edukacja trenerów,
  • Edukacja osób zarządzających w akademiach piłkarskich
 • Organizacja rozgrywek:
  • Centralne Ligi Juniorów,
  • Struktury ligowe wojewódzkich ZPN,
  • Tworzenie kadr wojewódzkich
 • Problemy i wyzwania:
  • Dostęp do wykwalifikowanych trenerów,
  • Finansowanie działalności,
  • Rola agentów i skautów,
  • infrastruktura akademii piłkarskich.

Dzięki spotkaniu i merytorycznej dyskusji pomiędzy przedstawicielami akademii przygotowaliśmy listę postulatów do władz piłkarskich, a także liczne pomysły i sugestie, które mogą pomóc w rozwoju i profesjonalizacji szkolenia.

Postulaty do PZPN oraz Związków Wojewódzkich:

 • Otwarcie Związku na dialog ze środowiskiem piłkarskim, w szczególności przedstawicieli mniejszych, lokalnych klubów, które bardzo często odpowiadają za pracę szkoleniową u  podstaw
 • Poprawienie alokacji i redystrybucji środków finansowych i wsparcie finansowe dla klubów – zwolnienia z opłat sędziowskich itd., dofinansowania do sprzętu, organizacji turniejów
 • Budowanie pozytywnych relacji i edukacja środowiska piłkarskiego, w szczególności promowanie dobrych relacji na linii mniejsze-większe kluby, zachęcanie do uczciwej i  etycznej współpracy w zakresie przekazywania najzdolniejszych zawodników i transferów
 • Rozwój i profesjonalizacja lokalnych rozgrywek, organizowanych przez Związki Wojewódzkie i Okręgowe
 • Weryfikacja Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich – konsultacja Programu ze środowiskiem piłkarskim, wprowadzenie modyfikacji, które dostosują projekt do oczekiwań i możliwości mniejszych klubów
 • Dbanie o rozwój osób zarządzających w klubach – organizacja szkoleń, tworzenie materiałów edukacyjnych w zakresie zarządzania, prawa, finansów czy marketingu
 • Reforma systemu szkolenia trenerów, rozwój współpracy z uczelniami wyższymi w  zakresie szkolenia trenerów, reforma systemu szkolenia trenerów
 • Edukacja i uświadamianie trenerów, osób zarządzających oraz rodziców w zakresie „grania na wynik”
 • Rozwój piłki nożnej na poziomie grassroots, zarówno dzieci jak i dorosłych – wsparcie finansowe, sprzętowe, szkoleniowe i organizacyjne dla klubów z mniejszych miejscowości

Dodatkowe pomysły, które powstały w wyniku dyskusji i wymiany doświadczeń uczestników:

 • Wprowadzenie „Kodeksu dobrych praktyk” w zakresie transferów zawodników i skautingu
 • Wprowadzenie jasnych i przejrzystych regulacji, uniemożliwiających kontakt trenerów, agentów i skautów z zawodnikami poniżej 14 roku życia
 • Wsparcie dla prywatnych klubów ubiegających się o dofinansowanie dla obiektów sportowych – listy poparcia od PZPN, lobbing na rzecz klubów
 • Rozwój działu analiz i badań – np. śledzenie losu zawodników CLJ i lig wojewódzkich
 • Zwiększenie przejrzystości środków finansowych, trafiających do wojewódzki ZPN jako prowizja za transfery zagraniczne zawodników
 • Doprecyzowanie roli grupy roboczej PZPN – stworzenie „think-tanku”, który będzie realnym ciałem doradczym w kwestiach szkoleniowych, a także organizacyjnych
 • Wsparcie dla mniejszych klubów w zakresie dostępu do Orlików
 • Otwarcie rynku konferencyjnego – wprowadzenie nowych, ujednoliconych zasad możliwości ubiegania się o patronat Związków Wojewódzkich oraz łatwiejszy dostęp do punktacji licencyjnych
 • Przygotowanie kampanii edukacyjnej dla rodziców, uświadamiającej rolę trenerów i często negatywny wpływ rodziców na pracę szkoleniową oraz psychikę dzieci
 • Wprowadzenie symbolicznej opłaty solidarnościowej dla klubów, które uczestniczyły w procesie szkolenia zawodnika, jak uzupełnienie lub alternatywa dla ekwiwalentu
 • Wprowadzenie nowych zasad powoływania kadr wojewódzkich i tworzenia sztabów trenerskich – uniemożliwienie łączenia funkcji trenera kadry wojewódzkiej z funkcją trenera klubowego, zniesienie systemu rozgrywek w kadrach wojewódzkich na rzecz treningów i zgrupowań podnoszących umiejętności zawodników, nie generując dodatkowego obciążenia meczowego
 • Działania budujące pozycje sędziów w środowisku piłkarskim
 • Budowanie prestiżu Programu Certyfikacji Szkółek i Akademii Piłkarskich.

Stowarzyszenie PASS podejmie działania dot. ww. aspektów, które znacząco wpływają na rozwój i funkcjonowanie nie tylko polskiej piłki nożnej młodzieżowej, ale i całego środowiska piłkarskiego.

Wszystkim uczestnikom spotkania chcielibyśmy serdecznie podziękować za obecność i zaangażowanie w dyskusję, która wyniosła wiele dobrego nie tylko dla nas – organizatorów, ale mamy nadzieję, że również dla polskiej piłki.

Prezentacja – Spotkanie dla wiodących akademii piłkarskich w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *