Czy rodzice niepełnoletniego zawodnika również składają swoje podpisy na Kontrakcie U18?

„Do mojego syna zgłosił się drugoligowy klub piłkarski, w którym syn już dwukrotnie odbywał testy, z propozycją podpisania kontraktu. Zarówno mój syn, jak i ja z żoną chcemy żeby syn stał się zawodnikiem tego klubu, co jak sądzimy przyspieszy rozwój jego kariery. Czy kontrakt z klubem podpisuje nasz syn osobiście, czy my jako rodzice musimy wyrazić na to również pisemną zgodę? Zaznaczam, że syn jest jeszcze niepełnoletni.”

Na gruncie przepisów prawa cywilnego, jeśli syn ma poniżej 13 lat umowę taką mogą w jego imieniu podpisać rodzice, natomiast jeśli syn ma skończonych 13 lat, umowę podpisuje syn oraz rodzice (ewentualnie rodzice potwierdzają – wyrażają odrębnie zgodę na zawarcie takiej umowy). Powyższe uregulowania prawa powszechnie obowiązującego zostały zapożyczone przez wewnętrzne regulacje Polskiego Związku Piłki Nożnej, które również regulują tę materie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami PZPNu – każdy kontrakt z zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia może być zawarty wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych (czyli najczęściej rodziców), których podpisy powinny znajdować się na takim kontrakcie, obok podpisu zawodnika.

Powyższa zgoda może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych z poświadczonymi notarialnie podpisami tych osób. Dodatkowo, należy wskazać, że w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy niepełnoletnim zawodnikiem, a rodzicami którzy nie zgadzają się na podpisanie takiej umowy, zawodnik może wystąpić do sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie kontraktu z klubem, które to zezwolenie zastępuje zgodę rodziców.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie www.prawopilkarskie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *