Czy trener piłki nożnej może być agentem zawodnika?

Niektórzy trenerzy piłki nożnej pytają w jaki sposób mogą uzyskać wpis na listę Pośredników Transakcyjnych PZPN, aby móc zajmować się negocjowaniem i zawieraniem umów zawodników, których obecnie trenują.

Inni, dodatkowo chcieliby założyć osobny klub sportowy i szkolić w nim najbardziej uzdolnionych zawodników, a następnie jako ich agenci dokonywać transferów do klubów z wyższych lig.

Należy wskazać, że działania takie są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa piłkarskiego. Nie jest dopuszczalne, aby trener piłki nożnej był jednocześnie Pośrednikiem Transakcyjnym PZPN. Działania takie powodowałyby bowiem oczywisty konflikt interesów i trenerzy promowaliby w swoich drużynach lub w swoich klubach jedynie tych zawodników z którymi mają podpisaną umowę pośrednictwa.

Dodatkowo należy wskazać, że krąg osób które nie mogą być Pośrednikami Transakcyjnymi PZPN jest dużo szerszy. Pośrednikiem Transakcyjnym PZPN nie może być bowiem osoba sprawująca funkcje zarządzające, administracyjne, techniczne lub medyczne w FIFA, konfederacji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym związku piłkarskim, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim, a także osoba będąca członkiem tych organizacji, sędzią piłkarskim, sędzią asystentem, trenerem oraz instruktorem, jak również każdy inny podmiot zobowiązany do przestrzegania Statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej.

Należy wskazać, że za niezgodne z przepisami piłkarskimi działania grozi odpowiedzialność dyscyplinarna ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej i to zarówno dla osoby która podejmuje się negocjowania i zawierania umów bez wymaganego wpisu na listę Pośredników Transakcyjnych jak i dla zawodników i klubów piłkarskich, które korzystają z usług takich nieuprawnionych osób.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *