Kiedy klubowi piłkarskiemu nie należy się ekwiwalent za szkolenie zawodnika?

Jak wiadomo, ekwiwalent za wyszkolenie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego przed zakończeniem roku w którym kończy 24 rok życia, któremu wygasł kontrakt lub deklaracja gry amatora, za okres szkolenia pomiędzy rokiem w którym ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21 rok życia, liczony począwszy od dnia rozpoczęcia, do dnia zakończenia szkolenia w klubie odstępującym.

Należy jednak pamiętać, że ekwiwalent za wyszkolenie nie będzie przysługiwał klubowi odstępującemu w poniższych 4 przypadkach:

  1. gdy zmiana przynależności zawodnika następuje do klubu V kategorii, a więc do klubów: A, B i C klasy,

  2. prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z winy klubu odstępującego,

  3. prawomocnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, oraz

  4. gdy zmiana przynależności zawodnika następuje po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora w klubie odstępującym.

W powyższych przypadkach klub pozyskujący zawodnika nie będzie musiał płacić ani ekwiwalentu, ani opłaty transferowej. Doprowadzenie do jednej z powyższych sytuacji jest więc najbardziej korzystne dla klubu pozyskującego.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *