Wyliczanie nowych ekwiwalentów PZPN za szkolenie zawodników (cz. II)

Do okresów za które należy się ekwiwalent przyjęto okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie, ale tylko pomiędzy rokiem w którym ukończył 12 lat, a rokiem w którym ukończył 21 rok życia. W sytuacji, gdy zawodnik zmienia przynależność klubową w latach późniejszych, następuje tzw.: amortyzacja kwoty ekwiwalentu. Amortyzacja kwoty ekwiwalentu oznacza rozłożone w czasie umorzenie wartości ekwiwalentu za wyszkolenie. Wykorzystanie amortyzacji pozwala na zmniejszanie należnej kwoty ekwiwalentu w zależności od wieku zawodnika, w chwili zmiany przynależności klubowej, według poniższego schematu:

– rok w którym zawodnik ukończył 22 rok życia – 75% ustalonego ekwiwalentu

– rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia – 50% ustalonego ekwiwalentu

– rok w którym zawodnik ukończył 24 rok i starszy – 0% ustalonego ekwiwalentu

Ostatnim więc okresem za który można żądać zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika jest rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia.

Należy także pamiętać, że jeśli w okresie 18 miesięcy liczonych od momentu wygaśnięcia kontraktu lub wygaśnięcia deklaracji gry amatora (czyli w tzw.: okresie karencji) – zawodnik zmieni przynależność z klubu pozyskującego do kolejnego klubu zakwalifikowanego do wyższej kategorii klasy rozgrywkowej, to nowy klub pozyskujący będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz pierwotnego klubu odstępującego, ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą zapłaciłby w przypadku pozyskania zawodnika bezpośrednio z pierwotnego klubu pozyskującego, a wysokością przysługującą pierwotnemu klubowi odstępującemu od poprzedniego klubu pozyskującego.

Zapis taki jest oczywiście racjonalny, ponieważ chroni klub odstępujący zawodnika przed zaniżaniem wysokości należnego ekwiwalentu. Częstą praktyką jest bowiem stosowanie takiego wybiegu, w którym zanim zawodnik trafi do klubu docelowego, którym zazwyczaj jest klub z najwyższej klasy rozgrywkowej, aby uniknąć zapłaty maksymalnego ekwiwalentu przez ten klub, w transakcji bierze jeszcze udział klub pośredniczący z niższej klasy rozgrywkowej.

Aby wykluczyć podobne do powyższej wskazanej próby unikania zapłaty wyższych ekwiwalentów, nowe przepisy wprowadzają również zapis, zgodnie z którym zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w związku prawnym, personalnym i organizacyjno – finansowym, o jakimkolwiek charakterze i zakresie, z klubem zakwalifikowanym do wyższej kategorii (np. akademia piłkarska, klub związany umową o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży). Wówczas klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia ekwiwalentu wyliczonego w oparciu o mnożnik określony dla klubu wyższej kategorii klasy rozgrywkowej.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *