Wyliczanie nowych ekwiwalentów PZPN za szkolenie zawodników (cz. I)

W dniu 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę nr V/88 w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2019 roku w Polsce obowiązują nowe zasady ustalania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2019 roku utraciły moc obowiązującą dotychczasowe przepisy regulujące zasady ustalania ekwiwalentów, czyli:

– uchwała nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej,

– uchwała nr X/216 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie interpretacji Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej,

– uchwała nr VIII/191 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie interpretacji Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy transferowej.

Dotychczas kwoty ryczałtowe obowiązywały  za każdy sezon szkolenia zawodnika z podziałem na lata szkoleniowe od 9 do 23 roku. Do tej pory obowiązywały dwie tabele, określające stawki ryczałtowe ekwiwalentu dla zawodowców i amatorów oraz osobno dla chłopców i osobno dla dziewcząt.

Po zmianie przepisów, czyli od dnia 1 stycznia 2019 roku nie ma już podziału na zawodowców i amatorów według stawek ryczałtowych ekwiwalentu i zamiast znanych dotychczas tabel – ekwiwalent będzie wyliczany za pomocą jednolitego matematycznego mnożnika: E = L x W x M

E – co oczywiste oznacza należną kwota ekwiwalentu

L – oznacza okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie, ale tylko pomiędzy rokiem w którym ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21 rok życia.

Bardzo ważne, aby pamiętać, że jako wartość okresu rejestracji w klubie należy przyjąć w przypadku każdego pełnego roku kalendarzowego szkolenia: 1, a w przypadku niepełnego kalendarzowego roku szkolenia – wartość stanowiącą iloraz liczby dni szkolenia w danym roku kalendarzowym i liczby dni w danym roku (365 dni lub 366 w roku przestępnym).

W – we wzorze oznacza współczynnik bazowy kategorii wiekowej, wyrażony w złotych w kwocie netto (nie mylić z kwotą brutto, czyli z kwotą na fakturze powiększoną już o podatek).

Po zmianach będzie wprowadzony podział na 3 kategorie wiekowe, a nie jak dotychczas na 4 kategorie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że nowy ekwiwalent będzie należny za szkolenie zawodnika dopiero od 12 roku życia, a nie jak dotychczas od 9 roku życia. Nowe 3 kategorie wiekowe wyglądają następująco:

I kategoria – 12 – 14 lat

II kategoria – 15 – 18 lat

III kategoria – 19 – 21 lat

Natomiast wartość kwotowa wyszkolenia zawodnika za jeden rok szkoleniowy, odpowiadająca danej kategorii wiekowej wygląda następująco:

I kategoria – 12 – 14 lat – 500 PLN netto

II kategoria – 15 – 18 lat – 2000 PLN netto

III kategoria – 19 – 21 lat – 3000 PLN netto

Przy obliczaniu kwoty ekwiwalentu należy bezwzględnie pamiętać, że w przypadku, gdy zawodnik był zarejestrowany w klubie w okresach odpowiadających różnym wartościom współczynnika bazowego, mnożenie odbywa się dla każdej kategorii wiekowej osobno, a następnie jest sumowane.

M – oznacza mnożnik odpowiadający kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego.

Mnożnik ten zależy więc od kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego. Zgodnie z nowymi przepisami kluby zostały podzielone na 5 kategorii w zależności od klasy rozgrywkowej. Przypomnijmy, że do tej pory kluby były podzielone na 4 kategorie, jeśli chodzi o chłopców i na 3 kategorie rozgrywkowe, jeśli chodzi o dziewczęta.

Po zmianie przepisów, podział klubów na klasy rozgrywkowe będzie wyglądał w sposób następujący:

I kategoria – kluby Ekstraklasy,

II kategoria – I liga, II liga,

III kategoria – III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej,

IV kategoria – IV liga, klasa okręgowa, I liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu,

V kategoria – A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej.

Wysokość mnożnika uzależniona jest więc od jednej z powyższych pięciu kategorii rozrywkowych do której będzie należał klub pozyskujący zawodnika. W zależności od kategorii klubu pozyskującego wprowadzony zostaje podział na 5 kategorii mnożnikowych:

  1. mnożnik 6 (czyli kwotę mnożymy sześciokrotnie) – I kategoria – Ekstraklasa

  2. mnożnik 3 – II kategoria – I liga, II liga

  3. mnożnik 1 – III kategoria – III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej

  4. mnożnik 0,50 – IV kategoria – IV liga, klasa okręgowa, I liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu

  5. mnożnik 0 – V kategoria – A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej. W tych przypadkach ekwiwalent zawsze wyniesie 0 złotych.

Podsumowując – wyliczając ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika według nowych przepisów nie będziemy mogli korzystał już ze stałych, ryczałtowych kwot ekwiwalentu wskazanych w dwóch znanych nam tabelach, ale będziemy musieli posługiwać się powyższym wzorem matematycznym, tj.: E = L x W x M

W drugiej części poruszone zostaną tematy: amortyzacji kwoty ekwiwalentu, 18 miesięcznego okres karencji oraz kluby piłkarskie, które nie są uprawnione do uzyskania ekwiwalentu.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *