Na jaki okres można podpisać Kontrakt U18?

Na jaki okres można podpisać Kontrakt U18?

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej – „Kontrakt U18” może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15. rok życia, a nie ukończył 18. roku życia. Kontrakt taki w odróżnieniu od kontraktów z zawodnikami pełnoletnimi może być zawarty maksymalnie na okres 3 lat. Jakiekolwiek postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18 niż 3 lata będą nieważne. Przypomnijmy, że w przypadku zawodników pełnoletnich kontrakty z klubami piłkarskimi mogą być zawierane na okres maksymalnie 5 lat. Regulacja taka ma za zadanie ochronę zawodnika niepełnoletniego przed wiązaniem się w młodym wieku z jednym klubem od razu na zbyt długi czas, co mogłoby mieć, w niektórych przypadkach, negatywne przełożenie na rozwój kariery młodych zawodników. Natomiast minimalny, czyli najkrótszy okres na jaki może być zawarty Kontrakt U18 – to okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia obecnego lub najbliższego sezonu rozgrywkowego.

Należy wskazać, że choć przepisy nie regulują tego wprost to można sobie wyobrazić sytuację, w której w okresie od 15. do 18. roku życia zawodnik będzie miał zawartych kilka kolejnych Kontraktów U18 np.: pierwszy Kontrakt U18 w wieku 15 lat zawarty na 2 lata i kolejny Kontrakt U18 zawarty w wieku 17 lat na 3 lata. Skoro bowiem zawodnicy niepełnoletni mogą zawierać tylko i wyłączenie Kontrakty U18, to np.: zawodnik, który w wieku 15 lat zawarłby umowę na okres 1 roku, to po tym czasie, czyli w okresie od 16. do 18. roku życia byłby pozbawiony możliwości związania się z klubem piłkarskim, gdyby można było Kontrakty U18 zawierać tylko jeden raz w karierze.

Może zdarzyć się również sytuacja, w której zawodnik niepełnoletni swój pierwszy Kontrakt U18 podpisze tuż przed ukończeniem 18 roku życia na okres 3 lat, a więc kontrakt taki będzie obowiązywał do 21 roku życia. Należy pamiętać, że Kontrakty U18 obowiązujące w dniu ukończenia przez zawodnika 18 roku życia zachowują w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności. Inaczej mówiąc, również zawodnik pełnoletni może mieć z klubem ważny Kontrakt U18.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie www.prawopilkarskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *