Czy młody zawodnik powinien mieć agenta piłkarskiego?

Udostępniamy artykuł radcy prawnego i autora bloga prawopilkarskie.pl, Dariusza Laszczyka, który jest odpowiedzią na kierowane do niego pytania rodziców młodych piłkarzy. 

W związku z bardzo dużą ilością wpływających do mnie zapytań od rodziców młodych zawodników dotyczących zagadnień prawa sportowego, w kilku kolejnych wpisach na Blogu postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Rodzice małoletnich zawodników niejednokrotnie zagubieni są w gąszczu obowiązujących przepisów. Problemy prawne są dość częste w tego typu przypadkach, a złożenie jednego podpisu na umowie, bez jej wcześniejszej analizy prawnej, może zahamować prawidłowy rozwój kariery takiego małoletniego zawodnika na wiele lat. Oddanie tych spraw w ręce różnego rodzaju nieprzygotowanych pod względem prawnym doradców, niejednokrotnie skutkuje również problemami finansowymi, dyscyplinarnymi, a nawet karnymi. Należy mieć na uwadze, że co do czynności prawnych, czyli np.: różnorakich umów, których stroną jest osoba niepełnoletnia będą miały zastosowanie przepisy kliku ustaw, które w różny sposób mogą się uzupełniać oraz krzyżować. Zastosowanie do tego typu czynności prawnych będą miały m.in. przepisy: Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinno-opiekuńczego, czyli przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Dodatkowo, w takich przypadkach znajdą również zastosowanie uregulowania wewnętrzne stworzone przez Polski Związek Piłki Nożnej, a w szczególności te, które odnoszą się do tzw. Kontraktów U18. Wielość i różnorodność przepisów prawa wymaga zapewnienia sobie profesjonalnego doradztwa prawnego przy prowadzeniu kariery sportowej i to już od najmłodszych lat. W kolejnych wpisach przedstawię kilka najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi, które nieco przybliżą podstawowe zagadnienia prawne dotyczące zawodników niepełnoletnich.

Mam syna w wieku 14 lat, który trenuje w akademii piłkarskiej. Kilka klubów wyraża zainteresowanie jego grą i chcemy żeby zaczął treningi w profesjonalnym klubie. Czy mój syn powinien mieć już w tym wieku menedżera, który zadba o jego interesy?

Profesjonalną opieką prawno-menedżerską powinni być objęci także młodzi zawodnicy, a w szczególności Ci którzy rozważają związanie się kontraktem z profesjonalnym klubem piłkarskim. Profesjonalne zabezpieczenie interesów „pozasportowych” pozwoli zawodnikowi oraz jego rodzicom skupić się wyłączenie na rozwoju umiejętności piłkarskich i zapewni im tak potrzebny spokój. Odnosząc się konkretnie do zadanego pytania, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującą od 1 kwietnia 2015 roku uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, formalnie zniesiony został termin – menedżer ds. piłkarzy, który został zastąpiony właśnie przez tzw.: pośredników transakcyjnych. Można więc powiedzieć, że obecnie, zwyczajowo używana nazwa menedżer ds. piłkarzy, czy menedżer piłkarski to formalnie od 1 kwietnia 2015 roku pośrednik transakcyjny. Na marginesie należy tylko wskazać, że listę pośredników transakcyjnych spełniających wymagane warunki prowadzi PZPN. Przechodząc do istoty pytania – zgodnie z obowiązującymi przepisami pośrednik transakcyjny, czyli menedżer ds. piłkarzy może zawrzeć umowę jedynie z zawodnikiem, który ukończył 15 lat. W związku z powyższym, czternastolatek nie może mieć obecnie zawartej umowy z legalnie działającym pośrednikiem transakcyjnym. Należy jednocześnie wskazać, że powyższy zakaz nie wyklucza zawarcia umowy z profesjonalnym pełnomocnikiem takim jak np.: radca prawny, który może reprezentować syna przy zawieraniu z klubem piłkarskim wszelkich umów. Radca prawny ma znacznie szersze uprawnienia niż pośrednik transakcyjny (menedżer piłkarski) oraz jest profesjonalnie przygotowany do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej z każdej dziedziny prawa, w tym prawa piłkarskiego.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie www.prawopilkarskie.pl. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *