Baza wiedzy

3 czerwca 2019

Na jaki okres można podpisać Kontrakt U18?

Na jaki okres można podpisać Kontrakt U18? Zgodnie z przepisami wewnętrznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej – „Kontrakt U18” może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w […]
29 maja 2019

Co daje trenerowi uzyskanie prawa autorskiego do treningu piłkarskiego? (cz. 3)

Co daje trenerowi uzyskanie prawa autorskiego do treningu piłkarskiego? Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. […]
29 maja 2019

Czy trener może uzyskać prawo autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego? (cz. 2)

Czy trener może uzyskać prawo autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego? (Cz. 2) Drugi warunek jaki musi być spełniony, aby dany trening mógł być zakwalifikowany […]
29 maja 2019

Czy trener może uzyskać prawo autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego? (cz.1)

Czy trener może uzyskać prawo autorskie do stworzonego przez siebie treningu piłkarskiego? Od czasu do czasu pojawiają się pytania trenerów czy można zastrzec swoje prawa autorskie […]