Wymogi formalne oferty zawarcia Kontraktu U18 z zawodnikiem niepełnoletnim

„Syn miesiąc temu skończył 15 lat i w tym tygodniu otrzymaliśmy z klubu, w którym aktualne gra pisemną propozycje podpisania Kontraktu U18 na 3 lata. Wiem, że synem interesuje się kilka klubów pierwszoligowych, a związanie się z aktualnym klubem 3-letnim kontraktem może uniemożliwić ewentualny transfer do klubu z wyższej ligi. Czy syn może odmówić podpisania kontraktu nie narażając się na konsekwencje ze strony aktualnego klubu?”

W takiej sytuacji zawodnik jest zobowiązany pisemnie ustosunkować się do złożonej oferty, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, Zawodnik zachowuje status amatora i może nadal występować w obecnym klubie. Teoretycznie, więc nic nie stoi na przeszkodzie odmowie podpisania kontraktu – zawodnik będzie miał status amatora i może czekać na ofertę kontraktu z klubu pierwszoligowego. W takiej sytuacji rekomendowałbym próbę polubownego rozwiązania sytuacji z obecnym klubem i jednoczesne przyspieszenie negocjacji z klubem pierwszoligowym.

Warto pamiętać, że Kontrakt z nowym klubem można podpisać już na 6 miesięcy przed wygaśnięciem Deklaracji gry amatora zawartej z obecnym klubem.

Od strony prawnej można jeszcze przeanalizować samą ofertę złożoną przez obecny klub pod kątem jej zgodności z obowiązującymi regulacjami. Jeśli bowiem nie spełnia ona wszystkich wymaganych warunków, można by uznać ją za złożoną w sposób nieprawidłowy, a więc za nieważną w świetle przepisów prawa piłkarskiego. Należy pamiętać, że oferta zawarcia pierwszego kontraktu z klubem – Kontraktu U18 powinna zawierać, pod rygorem nieważności: imię, nazwisko Zawodnika, określenie okresu obowiązywania Kontraktu, propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia Zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz podpis lub podpisy upoważnionych przedstawicieli Klubu, zgodnie z reprezentacją wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie www.prawopilkarskie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Stowarzyszenie PASS rozpoczyna publikowanie newslettera, w którym cyklicznie będziemy prezentować informacje, artykuły oraz materiały szkoleniowe do wykorzystania w codziennej pracy! Zapisz się, aby otrzymywać newsletter!

Zapisałaś/zapisałeś się do newslettera. Dziękujemy!

Wystąpił błąd podczas próby subskrybcji. Spróbuj ponownie.

Razem dla piłki will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.