Wymogi formalne oferty zawarcia Kontraktu U18 z zawodnikiem niepełnoletnim

„Syn miesiąc temu skończył 15 lat i w tym tygodniu otrzymaliśmy z klubu, w którym aktualne gra pisemną propozycje podpisania Kontraktu U18 na 3 lata. Wiem, że synem interesuje się kilka klubów pierwszoligowych, a związanie się z aktualnym klubem 3-letnim kontraktem może uniemożliwić ewentualny transfer do klubu z wyższej ligi. Czy syn może odmówić podpisania kontraktu nie narażając się na konsekwencje ze strony aktualnego klubu?”

W takiej sytuacji zawodnik jest zobowiązany pisemnie ustosunkować się do złożonej oferty, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, Zawodnik zachowuje status amatora i może nadal występować w obecnym klubie. Teoretycznie, więc nic nie stoi na przeszkodzie odmowie podpisania kontraktu – zawodnik będzie miał status amatora i może czekać na ofertę kontraktu z klubu pierwszoligowego. W takiej sytuacji rekomendowałbym próbę polubownego rozwiązania sytuacji z obecnym klubem i jednoczesne przyspieszenie negocjacji z klubem pierwszoligowym.

Warto pamiętać, że Kontrakt z nowym klubem można podpisać już na 6 miesięcy przed wygaśnięciem Deklaracji gry amatora zawartej z obecnym klubem.

Od strony prawnej można jeszcze przeanalizować samą ofertę złożoną przez obecny klub pod kątem jej zgodności z obowiązującymi regulacjami. Jeśli bowiem nie spełnia ona wszystkich wymaganych warunków, można by uznać ją za złożoną w sposób nieprawidłowy, a więc za nieważną w świetle przepisów prawa piłkarskiego. Należy pamiętać, że oferta zawarcia pierwszego kontraktu z klubem – Kontraktu U18 powinna zawierać, pod rygorem nieważności: imię, nazwisko Zawodnika, określenie okresu obowiązywania Kontraktu, propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia Zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz podpis lub podpisy upoważnionych przedstawicieli Klubu, zgodnie z reprezentacją wskazaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie www.prawopilkarskie.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *